Snowtube

Snowtube on atraktsioon, mis sobib hästi nii täiskasvanutele kui lastele. Spetsiaalselt snowtubing´u jaoks ehitatud radadel sõidetakse spetsiaalselt selleks otstarbeks valmistatud lumerõngal. “Winter Park Lauluväljaku” poolt pakutavad lumerõngad on kaetud vastupidava kihiga. Sel hooajal on meil külastajatele pakkuda 70 lumerõngast.

Hind:

1 t
Tööpäevadel 7 €
Nädalavahetused ja pühad 10 €

Snowtubing´u reeglid:
1. Enne rajale minekut hinnake, kas teie tervislik seisund on piisavalt hea selle atraktsiooni kasutamiseks, rajal olete ise enda eest vastutav.
2. Snowtubing´u rajal võib kasutada vaid neid sõiduvahendeid, mis on ette nähtud «Winter Park Lauluväljak» poolt.
3. Snowtube´ ehk lumerõngaid võib kasutada ainult ettenähtud radadel.
4. Lumerõngaga võib korraga sõita vaid üks inimene. Erandiks on alla 7-aastased lapsed, kes võivad lumerõngaga sõita vaid koos täiskasvanuga.
5. Alla 7-aastased lapsed võivad sõita ainult koos täiskasvanuga, kes vastutab lapse eest kogu laskumise aja.
6. Laskumine võib alata alles siis, kui eelmine laskuja on rajalt lahkunud.
7. Lõpetanud laskumise, vabastage viivitamatult rada veendudes eelnevalt, et Teile ei lähene teisi lumerõngaid ja Te saate turvaliselt rajalt ära.
8. Lifti järjekorras võivad ollla vaid lumerõnga kasutajad.
9. Talvepargi töötajate juhistele ja korraldustele tuleb vastuväideteta alluda.
10. Juhul kui külastaja ei arvesta pargi reeglitega, on töötajal õigus ta rajalt eemaldada ning keelata tal pargi atraktsioonide kasutamine.
11. Radadel ei tohi viibida koerte ega muude loomadega.
12. Alkoholijoobes või narkootiliste ainete mõju all isikuid radadele ei lubata.
13. Enda ja teiste külastajate ohutuse huvides jälgi ka kõrvalrada.
14. Kõik snowtube‘i kasutajad on vastutavad nende poolt teistele külastajatele või “Winter Park Lauluväljakule” tekitatud kahju eest.