Toetajad

Perioodil 15.06.2016 – 15.01.2017 töötati projekti nr EU50522 raames välja modulaarse tuubiraja teisaldatav konstruktsioon ning valmistati prototüüp. Projekti toetati 20 000€ ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Projekti “Bagjump valmistusjooniste väljatöötamine” (EU49845) raames töötati välja teisaldatava bagjump hüppekonstruktsioon OÜ-le Winter Park Estonia. Hüppekonstruktsioon võimaldab Laululava Talvepargis tulevikus laiendada pakutavate atraktsioonide hulka. Projekti toetati 4000€ ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist.