Eeskirjad

TALVEKESKUSE WINTER PARK LAULUVÄLJAK EESKIRJAD

Talvekeskuse Winter Park Lauluväljak eeskirju on kohustatud järgima kõik külastajad, olenemata vanusest. Iga külastaja saab tutvuda eeskirjadega territooriumil asuvatel plakatitel, varustuse laenutuspunktis ning veebilehel: www.winterpark.ee.
Reeglid on kättesaadavad eesti, vene ja inglise keeles. Winter Park Estonia OÜ ei vastuta, kui eeskirjade mitte täitmise või Winter Park Estonia OÜ töötaja juhiste ignoreerimise tõttu seab külastaja ohtu enda või teiste isikute tervise või tekitab varalist kahju.
Spetsiaalse ettevalmistuse saanud töötajad jälgivad talvekeskuse külastajate tegevust. Konkreetse atraktsiooni eeskirjadel, juhtnööridel ja pargi töötaja juhistel on suurem õigusjõud kui käesoleval eeskirjal ning külastaja on kohustatud neid täitma.

I. ÜLDSÄTTED

1. Talvepargi territooriumil viibimisega kinnitab külastaja, et on tutvunud talvekeskuse Winter Park Lauluväljak eeskirjadega ning kohustub neist kinni pidama.
2. Alla 14-aastased lapsed võivad kompleksi külastada ainult täiskasvanud saatja kontrolli all. Täiskasvanud saatja peab olema vähemalt 18 aastat vana, võtma vastutuse talle usaldatud laste eest ning tagama pargi eeskirjade järgimise.
3. Soovi korral saab grupijuht või vastutav isik Winter Park Estonia OÜ töötajalt tutvustuse külastajatele kehtivate reeglite kohta. Grupijuht või vastutav isik võtab enda peale vastutuse kõigi grupi liikmete eest vastavalt eeskirjale.
4. Kompleksi ülerahvastatuse korral on Winter Park Estonia OÜ töötajatel õigus ajutiselt sulgeda ligipääs atraktsioonidele, kuni tekivad vabad kohad.
5. Winter Park Estonia OÜ juhatus võib muuta olemasolevaid atraktsioone, ilma eelneva etteteatamiseta ning allahindlusi tegemata. Ajakohane teave kasutusel olevate atraktsoonide kohta on kättesaadav piletikassas.

II. TALVEKESKUSE WINTER PARK LAULUVÄLJAK KÜLASTAJATELE KEHTIVAD PIIRANGUD

1. Talvekeskus Winter Park Estonia OÜ töötajad võivad keelata Winter Park Lauluväljak territooriumil viibimise isikule, kes ohustab korda ja turvalisust või kelle käitumine on vastuolus üldtunnustatud käitumisnormidega.
2. Külastajad, kes ei järgi eeskirju, hoiatussilte, viitasid või Winter Park Estonia OÜ töötaja juhiseid, võib territooriumilt eemaldada. Sellisel juhul ei tagastata varustuse rendi eest makstud raha.

3. Talvekeskusesse Winter Park Lauluväljak tohib siseneda vaid koertega, kes on kinnitatud jalutusrihma külge ning kellel on suukorv. Eranditeks on süle- ja juhtkoerad.

4. Viibimine talvekeskuses Winter Park Lauluväljak on rangelt keelatud:
– kõrge palaviku, nakkushaiguse, lahtiste haavade või muude haigustega, mis ohustavad või võivad ohustada teiste külastajate elu või tervist;
– halva tervisliku seisundiga (südame-veresoonkonna haigused, nohu, peavigastused jms);
– olles alkoholi, narkootikumide või teiste joovastavate ainete mõju all.

TALVEKESKUSE WINTER PARK LAULUVÄLJAK TERRITOORIUMIL ON KEELATUD:

1. Suitsetamine kogu puhkepargi territooriumil.
2. Ilma vajaduseta karjumine, vilistamine ja appi hüüdmine, et mitte eksitada pargi töötajate valvsust. Samuti ei tohi teisi külastajaid tõugata.
3. Viibimine ebasobivas rõivastuses.
4. Füüsiliste vajaduste rahuldamine väljaspool tualette.
5. Joobes olekus viibimine.
6. Jätta alla 14-aastaseid lapsi ilma täiskasvanu järelevalveta.
7. Kasutada atraktsioone, mis on külastajatele suletud.
8. Tuua talvekeskuse territooriumile klaastaaras jooke.

PEA MEELES! – OLED ISE VASTUTAV OMA OHUTUSE JA JULGEOLEKU EEST!

Need eeskirjad on mõeldud talvekeskuse Winter Park Lauluväljak külastajatele.

Winter Park Estonia OÜ juhatus